Διά πολλών θλίψεων είπε ο Κύριος, θα εισέλθετε στην Ζωή.

Δεν υπάρχει άλλη οδός, εκτός των πειρασμών και των θλίψεων. Αυτήν την οδό βάδισαν όλοι οι Άγιοι Προφήτες, Απόστολοι, Μάρτυρες, Όσιοι και Δίκαιοι.

Υπάρχει και η ευρύχωρη οδός την οποίαν όσοι ακολουθούν, πηγαίνουν στην απώλεια.
Εμείς να ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει καλή φώτιση και δύναμη να βαδίσουμε με προθυμία τη στενή και τεθλιμένη οδό, η οποία οδηγεί στην ευρυχωρία της Βασιλείας των Ουρανών και την ανερμήνευτη ευτυχία!