Ορθοδοξία

Δοκάρια καί … ξυλάρια

«τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου,
τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;» (Μθ 7,3)
the Mote and the Beam c Πάθος πολύμορφο καί πολύφθορο ἡ κα­τά­κριση καταδικάζεται ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύ­ριο καί τούς ἀπο­στόλους. Ἀλλά καί οἱ ἅγιοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μιλοῦν μέ ἀπο­τροπιασμό γιά τό ψυ­χώ­λεθρο αὐτό πάθος. Ἕνας ἀπό αὐτούς, ὁ ἅγιος Νι­κό­δημος ὁ ἁ­γιορείτης, μέ νυ­στέρι τή θεό­πνευστη Γρα­φή, τήν τομω­τέραν «ὑ­πὲρ πᾶσαν μάχαιραν» (Ἑβ 4,12), εἰσχω­ρεῖ στά τρίσβαθα τῆς ἀν­θρώπινης ὕπαρξης καί ἐντοπίζει τά «δο­κά­ρια» καί τά «ξυλάρια» πού παρα­κωλύουν τήν οἰκοδομή τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου.

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ...

Σετ Καρβουνάκια, Φυτιλάκια, Καντηλήθρες, Καντηλοκέρι

9,50 
Σετ με 18 Καρβουνάκια μεσαίου μεγέθους σε τρεις συσκευασίες, αρωματικά Φυτιλιάκια για καντήλι με άρωμα μύρο, 2 Καντηλήθρες σε στρογγυλό σχήμα από φυσικό μασίφ φελλό και Καντηλοκέρι Αγιορείτικο - χειροποίητο, από αγνό κερί μέλισσας σε μασουράκι των 10 μέτρων

Γνήσιο Βυζαντινό Θυμίαμα Αγίου Όρους σε συσκευασία 1 kgr

49,00 

Παρασκευάζεται χειροποίητα από κελιώτες μοναχούς των Καρυών του Αγίου Όρους, Έχει πολύ δυνατό και βαθύ άρωμα με επιπρόσθετη ποσότητα αιθέριου ελαίου, ώστε να ευωδιάζει για περισσότερη ώρα από ό,τι τα άλλα θυμιάματα που κυκλοφορούν. Κατά την καύση στο καρβουνάκι μένει στερεό και δεν υγροποιείται. Αυτό οφείλεται στον ειδικό τρόπο με τον οποίο οι πατέρες το παρασκευάζουν και στο άριστο λιβάνι που χρησιμοποιούν. Στα σχόλια, στο καλάθι, γράψτε το άρωμα που θα επιλέξετε από την συλλογή που θα δείτε παρακάτω. Κωνσταντινούπολη, Πριγκιποννήσια, Γαλάζια Ακακία, Λεβάντα, Κεράσι, Μύρο, Αγία Νύχτα, Καππαδοκία, Μανόλια της Ανατολής, Φουζέρ, Μελισσοκέρι, Βηθλεέμ, Εαρινό, Κεχριμπάρι, Αθωνικά Άνθη, Δροσοσταλιά, Νυχτολούλουδο, Ζαχαροκάλαμο, Υάκινθος, Βιολέτα, Νεράτζι, Γαζία, Γαρύφαλλο, Ρωμαίικο, Πορτοκάλι, Ιεροσολυμίτικο, Σιναΐτικο Μύρο, Ανοιξιάτικα Αγριολούλουδα, Σμύρνα, Βανίλια, Κεδρόδασος, Θαλασσινή, Αραβικό Γιασεμί, Βότρυς

Παλαιολόγεια Συλλογή. Γνήσιο Βυζαντινό Θυμίαμα Αγίου Όρους σε συσκευασία 500 gr

30,00 

Παρασκευάζεται χειροποίητα από κελιώτες μοναχούς των Καρυών του Αγίου Όρους, Έχει πολύ δυνατό και βαθύ άρωμα με επιπρόσθετη ποσότητα αιθέριου ελαίου, ώστε να ευωδιάζει για περισσότερη ώρα από ό,τι τα άλλα θυμιάματα που κυκλοφορούν. Κατά την καύση στο καρβουνάκι μένει στερεό και δεν υγροποιείται. Αυτό οφείλεται στον ειδικό τρόπο με τον οποίο οι πατέρες το παρασκευάζουν και στο άριστο λιβάνι που χρησιμοποιούν. Στα σχόλια, στο καλάθι, γράψτε το άρωμα που θα επιλέξετε από την συλλογή που θα δείτε παρακάτω. Άνθος το Αμάραντο, Δειλινό, Σανταλόξυλο, Άνθη του Βοσπόρου, Ανατολή

Γνήσιο Βυζαντινό Θυμίαμα Αγίου Όρους ΣΥΛΛΟΓΗ 8 αρωμάτων 120gr

10,00 
Παρασκευάζεται χειροποίητα από κελιώτες μοναχούς των Καρυών του Αγίου Όρους, Έχει πολύ δυνατό και βαθύ άρωμα με επιπρόσθετη ποσότητα αιθέριου ελαίου, ώστε να ευωδιάζει για περισσότερη ώρα από ό,τι τα άλλα θυμιάματα που κυκλοφορούν. Κατά την καύση στο καρβουνάκι μένει στερεό και δεν υγροποιείται. Αυτό οφείλεται στον ειδικό τρόπο με τον οποίο οι πατέρες το παρασκευάζουν και στο άριστο λιβάνι που χρησιμοποιούν.
Ὡς ἄριστος ἀναγνώστης τοῦ πνευμα­τι­κοῦ γονιδιώματος τοῦ ἀνθρώπου, ἐπι­σημαί­νει, στό βιβλίο του «Ἀόρατος Πό­λεμος», ὅτι ἡ φιλαυτία, ἡ ἀγάπη καί ἡ τι­μή πού τρέ­φου­με γιά τόν ἑαυτό μας, γεν­νᾶ τήν αὐθάδη κρί­ση καί κατάκριση τοῦ πλησίον μας. Τά δύο αὐ­τά πάθη μά­λιστα ἀλληλοστηρίζονται καί ἀλληλο­θάλπονται.
Εἶναι γεγνονός ὅτι ὅσο μεγαλύτερη ἰδέα ἔχουμε γιά τόν ἑαυτό μας τόσο περισσότερο κατακρίνουμε τόν συνάν­θρωπό μας, θεω­ρώντας μάλιστα ὅτι ἐ­μεῖς δέν ἔχουμε σχέση μέ τέτοιου εἴδους ἐλαττώματα. Ὁ δέ διά­βολος, βλέποντας αὐτήν τήν ὀλέθρια διά­θεση τῆς αὐτο­δι­καίωσης μέσα μας, ξα­γρυ­πνᾶ καί φρον­τίζει ὥστε νά μή μᾶς δια­φύγει τό παρα­μικρό ξυλάρι-ἐλάττωμα τοῦ ἀδελ­φοῦ.
Ἀλλά προτρέπει ὁ ἅγιος Νικόδημος: «Ἄν ἀγρυπνεῖ ὁ σατανᾶς γιά νά σέ ζη­μιώ­σει, ἀγρύπνησε καί σύ γιά νά ἀπο­φύγεις τίς ὀλέθριες παγίδες του∙ κι ἄν σοῦ γεν­νηθεῖ ἡ ἐπιθυμία νά κρίνεις τόν ἀδελφό σου, σκέ­ψου τά λόγια τοῦ προ­φήτη• “καὶ ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ πλη­σίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν” (Ζα 8,17). Ἐξάλλου, ἡ ἐξουσία αὐτή δέν δό­θηκε σέ σένα. Πῶς νά κρί­νεις σωστά καί δίκαια ἐσύ πού εἶσαι περικυκλωμένος ἀπό πάθη;».
Τό δραστικότερο φάρμακο γιά τήν ἀντι­μετώπιση τῆς ὀλέθριας αὐτῆς ἀσθέ­νειας, ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος, εἶναι τό νά ἀσχολεῖσαι μέ τίς δικές σου κακίες καί τά δικά σου πά­θη καί μάλιστα μέ κεῖνα τά ἀπόκρυφα, πού σέ κυβερνοῦν ἀθέα­τα. Ἄν ἀσχοληθεῖς μέ αὐτά, δέν θά σοῦ μένει χρόνος νά ἐξε­τάζεις τίς πράξεις τοῦ ἄλλου. Ἄν ἐρευ­νᾶς καί φροντίζεις νά καθαρίζεις τούς ὀφθαλμούς σου ἀπό τά μεγάλα δοκάρια, τά ὁποῖα σέ παρα­κινοῦν νά βλέπεις τά μικρά ξυλάρια στούς ὀφθαλμούς τοῦ ἀ­δελφοῦ σου, δέν θά σοῦ φθάσουν οἱ ἡ­μέρες τῆς ζωῆς σου νά τά θεραπεύσεις.
Γνώριζε ἀκόμη, ὑπογραμμίζει ὁ θεο­φώ­τιστος χειρουργός τῆς ἀνθρώπινης ψυ­χῆς, ὅτι ἄν ἐξετάζεις μέ κατακριτική διά­θεση ἕνα πάθος τοῦ ἀδελφοῦ σου, κάποια ρίζα αὐτοῦ τοῦ ἴδιου πάθους κρύ­βεται καί στή δική σου καρδιά. Διό­τι, ὅ­πως λέγει ἡ Γρα­φή, ὁ πονηρός ὀ­φθαλμός βλέπει τά πονηρά (Μθ 12,35), ἐνῶ ὁ κα­θαρός δέν βλέ­πει τά πονηρά (Ἀβ 1,13). Γι’ αὐτό λοιπόν, ἀντί νά στρέ­φεσαι κατά τοῦ ἀδελ­φοῦ σου, μετα­χει­ρίσου τά ὅπλα πού θά ἔστρεφες ἐνα­ν­τίον του, γιά τή θε­ραπεία τοῦ ἑαυτοῦ σου.
Καί ἄν ἀκόμη τό ἁμάρτημα τοῦ ἀ­δελ­φοῦ σου εἶναι δημόσιο καί φανερό, αἰτιο­λόγησέ το μέ ἀγάπη καί φιλαδελ­φία, διό­τι δέν μπορεῖς νά ξέρεις γιατί τό ἐπέ­τρε­ψε ὁ Θεός. Ἴσως ὁ ἁμαρτάνων ὠ­φε­ληθεῖ ἀπό τήν πτώση του, ἐνῶ ἐσύ, κρί­νοντας ἐπιφα­νειακά, θά κατακριθεῖς.
Γι’ αὐτό λοιπόν, συμπεραίνει ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ, νά στέκεις μέ φόβο καί τρόμο περισ­σότερο γιά τόν ἑαυτό σου παρά γιά ὁ­ποιονδήποτε ἄλλον. Καί νά εἶσαι βέ­βαι­ος ὅτι τά καλά λόγια πού θά πεῖς γιά τόν ἀ­δελφό σου γεννοῦν μέσα σου τή χα­ρά, πού εἶναι καρπός τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος. Ἀντίθετα, μέ κάθε καταφρόνηση καί αὐ­θάδη κρίση πού θά ξεστομίσεις γιά τόν ἀδελφό σου, θρονιάζεις μέσα σου τό δια­βολικό θέ­λημα.
Νικοδήμου Ἁγιορείτου,
Ἀόρατος πόλεμος, Κεφ. ΜΔ΄.

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

Μπλούζα ”Κωνσταντινούπολη – Χρυσός Δικέφαλος”

22,00 

Βυζαντινή μπλούζα τύπου POLO UNISEX ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ, PERFECT SOL’S, 100% βαμβάκι, 180 gr, ”Κωνσταντινούπολη -Χρυσός Δικέφαλος”

Σε τρία μεγέθη: M, L, XL

Η έκδοση είναι συλλεκτική με περιορισμένο αριθμό.

Στα σχόλια, στο καλάθι, προσθέστε το μέγεθος που επιλέγετε.

Οι Άγιοι Πάντες

20,00 

Xρυσοτυπία με ανάγλυφα γράμματα σε ξύλο με τους Αγίους Πάντες.
Διαστάσεις 18×24

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΛΙΣΤΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ925

48,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Ασημένιος σταυρός 84Α

18,00 

Ασημένιος σταυρός 925° επιχρυσωμένος περιμετρικά, με τον Εσταυρωμένο Διαστάσεις σταυρού: 1,8×2,5 εκ.

ΣΚΑΛΙΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ925

65,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Ασημένιος σταυρός 9282-X

24,00 

Ασημένιος σταυρός 925°, επιχρυσωμένος περιμετρικά με τον Ιησού Χριστό στην μπροστινή όψη και την Υπεραγία Θεοτόκο με τους Αγγέλους στην

Ασημένιος σταυρός 9124-Χ

31,00 

Ασημένιος σταυρός 925°, επιχρυσωμένος περιμετρικά με τον Ιησού Χριστό στην μπροστινή πλευρά και την Υπεραγία Θεοτόκο στην πίσω πλευρά Διαστάσεις

Καστροφάναρο

25,00 

Φαναράκι μεσαιωνικής εμφάνισης σε παλαιωμένο ξύλο με αλυσίδα και γυάλινη υποδοχή για ρεσώ ή μικρά κεριά
Διαστάσεις 23,5 x 30 x 3,5 εκ.

Πίσω στη λίστα