Δριμύς ο χειμών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος…

Τα φόβητρα αντιμετώπισαν άφοβα οι 40 μάρτυρες. Οι διώκτες τους βρήκανε πρωτότυπο και φοβερό μαρτύριο. Στην περιοχή ο χειμώνας ήταν φοβερός. Το κρύο τόσο, που παγώνανε ποτάμια και καταρράκτες ακόμη. Ο πάγος σταματούσε ακόμη και την κίνηση. Λέγει ο Γρηγόριος Νύσσης ότι, όταν θέλανε να τον κόψουνε, για να πάρουνε νερό, τον κόβανε με φωτιά? όπως το χαλκό και το σίδερο. Τους γυμνώσανε λοιπόν και τους αφήσανε γυμνούς όλη τη νύχτα ν’ αργοπεθαίνουν.

Και η Εκκλησία βλέπετε έχει τα καλλιστεία της. Και οι άγιοι για να συμμετάσχουν σ’ αυτά, γυμνώνονται (απόλυτα ή σχετικά)· είτε εξ ανάγκης, είτε βιαίως, είτε κατόπιν εντολής του Θεού.

Ο πάγκαλος Ιωσήφ έμεινε γυμνός, όταν η κυρία του, του τράβηξε τον χιτώνα του για να τον δελεάσει να κοιμηθεί μαζί της. Και κείνος έφυγε γυμνός, αλλά ελεύθερος από την αμαρτωλή επιθυμία (Γεν. 39,12). Ο Αδάμ και η Εύα ντραπήκανε για τη γυμνότητά τους μετά την πτώση τους. Ο Ιωσήφ χάρηκε και γέμισε ικανοποίηση και αθώα περηφάνεια, που έμεινε γυμνός. Η Εκκλησία μας την Μ. Δευτέρα ψάλλει· «Δευτέραν Εύαν την Αιγυπτίαν, ευρών ο δράκων, δια ρημάτων, έσπευδε κολακείαις, υποσκελίσαι τον Ιωσήφ· αλλ’ αυτός καταλιπών τον χιτώνα, έφυγε την αμαρτίαν, και γυμνός ουκ ησχύνετο, ως ο πρωτόπλαστος, προ της παρακοής· αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ, ελέησον ημάς».
Ο Ησαΐας, γυμνός και ανυπόδητος επί τρία χρόνια (20ο κεφ.), κατ’ εντολή του Θεού, κήρυττε στους Ισραηλίτες. Μαζεύτηκαν έτσι οι διεφθαρμένοι Ισραηλίτες, να κάνουν χάζι, και έτσι βρήκε την ευκαιρία ο προφήτης να τους κηρύξει τα δέοντα. Ότι δηλαδή οι Αιγύπτιοι, που τους θαυμάζαν για τη δύναμή τους και προσπαθούσαν να τους έχουν συμμάχους, θα νικηθούν από τους Ασσυρίους και θα οδηγηθούν στην αιχμαλωσία γυμνοί και ανυπόδητοι.
Η Μαρία η Αιγυπτία έμεινε κι αυτή γυμνή, όταν τα ρούχα της φθαρήκανε από τη μακρόχρονη άσκηση. Κι έτσι τη ζωγραφίζουν οι αγιογράφοι μας. Μόνο που το γυμνό κορμί της δεν ερεθίζει, δε διεγείρει τη σεξουαλική ορμή, αλλά εμπνέει και εμψυχώνει τους πιστούς να την ακολουθήσουνε στη μετάνοια, στη νήψη, στην άσκηση, στην κατά Θεό αφιέρωση. .