Έχουμε την κατά κόσμον λύπην και την κατά Θεόν λύπη.

Η λύπη είναι καταστρεπτικό πάθος για την ψυχή και το σώμα και πειράζει και τον μυελό των οστών ακόμη. Εννοώ βέβαια τη λύπη του κόσμου, η οποία κυριεύει τους ανθρώπους για τα πρόσκαιρα και πολλές φορές γίνεται σ’ αυτούς αιτία θανάτου.
Η κατά Θεόν όμως λύπη, είναι σωτήρια και πάρα πολύ ωφέλιμη και προξενεί υπομονή στους κόπους και στους πειρασμούς. Ανοίγει την πηγή της κατανύξεως σ’ εκείνον που αγωνίζεται και διψά τη δικαιοσύνη του Θεού, και τρέφει με δάκρυα την καρδιά του, ώστε να εκπληρώνεται σ’ αυτόν ο λόγος του Δαυίδ: Θα μας θρέψεις με δάκρυα αντί για ψωμί, και με δάκρυα θα μας ποτίζεις άφθονα το κρασί της κατανύξεως.
Τα μέρη της ψυχής που έχουν καταπέσει από την εργασία των κακών, ή κατά Θεόν λύπη τα τονώνει πολύ και τα επαναφέρει στη φυσική τους κατάσταση.
Και τόσο πολύ αποδυναμώνει με τα δάκρυα το χειμώνα των παθών και τα σύννεφα της αμαρτίας και τα διώχνει από το νοητό αέρα της ψυχής, ώστε να γίνεται πάλι καθαρός ο ουρανός των λογισμών του νου μας, να κυριαρχεί γαλήνη στην θάλασσα της διάνοιας και ευφροσύνη στις καρδιές μας, και να αλλοιώνεται η όψη του προσώπου μας, ώστε βλέποντάς το εκείνοι που διακρίνουν ορθά, ν’ αναπαυθούν μαζί με το βλέμμα τους και την εσωτερική τους διάθεση και να λένε σύμφωνα με τον Δαβίδ:
<<Αυτή η αλλοίωση οφείλεται στη δεξιά του Υψίστου>>.

Όσιος Νικήτας ο Στηθάτος