• 0950171-2
    Κρεμαστράκια τριγωνικά 9x22mm - 10τεμ
    Μεταλλικά κρεμαστράκια τριγωνικά για εικόνες και κάδρα. Ιδανικά για ξύλα αγιογραφίας. Περιλαμβάνονται...
  • CO.7881556
    Σημαία Ποντίων
    Από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές Σημαία των Ελλήνων Ποντίων. Φέρει τον αετό των Μεγαλοκομνηνών...

Έφθασε η ώρα, Κύριε, να δράσεις για χάρη των δούλων σου

*Ἔφθασε ἡ ὥρα, Κύριε, νά δράσεις γιά χάρη τῶν δούλων σου*

_Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ· διεσκέδασαν τόν νόμον σου._

_Ἔγνων, Κύριε, ὅτι δικαιοσύνη τά κρίματά σου, καί ἀληθείᾳ ἐταπείνωσάς με._
*Ἔμαθα, Κύριε, μέ τήν παιδαγωγία σου, ὅτι τά προστάγματα τοῦ νόμου σου ἀποτελοῦν ἔκφραση καί πραγματοποίηση τῆς δικαιοσύνης σου. Καί τότε κατάλαβα ὅτι δίκαια καί σωστά ἐπέτρεψες νά ταπεινωθῶ καί νά πέσω σέ θλίψεις.*

_Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ· διεσκέδασαν τόν νόμον σου._
*Ἔφθασε ἡ ὥρα, Κύριε, νά δράσεις καί νά πάρεις ἐκδίκηση γιά χάρη τῶν δούλων σου. Διότι οἱ παράνομοι, πού ἀσεβοῦν ἐναντίον σου, παραβίασαν καί καταξέσχισαν τόν νόμον σου.*

_Προσήγγισαν οἱ καταδιώκοντές με ἀνομίᾳ.
Ἐγγύς εἰ, Κύριε, καί πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἀλήθεια._

*Οἱ ἐχθροί μου μέ καταδιώκουν ἄδικα, χωρίς νά διστάσουν νά διαπράξουν ἐναντίον μου ὁποιαδήποτε ἀνομία.
Ἀλλά ἐσύ, Κύριε, εἶσαι κοντά μου. Καί ἐπειδή εἶσαι ἡ ἁπόλυτη ἀλήθεια, γι’ αὐτό καί οἱ ἐνέργειές σου πρός τούς ἀνθρώπους στήν ἀλήθεια βασίζονται. Γι’ αὐτό κι ἐγώ ἔχω τήν βεβαιότητα ὅτι εἶναι ἁπολύτως ἀληθινές οἱ ὑποσχέσεις πού ἐδωσες, ὅτι θά σώζεις ὅλους αὐτούς πού ἐλπίζουν σέ σένα.*

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 118ο ΨΑΛΜΟ