Εγκολφόπουλος Ιωάννης: Ο Στόλτενμπεργκ έδωσε την εντολή. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται

Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται