Είμαστε μισοί και μισοί;

Ποιά συγγνώμη θα έχουμε, όταν είμαστε χριστιανοί κατά το ήμισυ, δηλαδή μισοί με τον Χριστό και μισοί στο Διάβολο;

Είμαστε χριστιανοί, για να μιμούμαστε τον Χριστό, και να υπακούουμε στις εντολές του.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος