Είναι θανάσιμο αμάρτημα να κουραζόμεθα για τον Θεό, και ύστερα να μετανοιώνουμε και να γογγύζουμε.

Κατάλαβέ το καλά. Χωρίς σωματικό κόπο, δεν κερδίζεται η αρετή, ξάπλα στο κρεββάτι.
Ο σωματικός κόπος είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού για τη σωτηρία μας. Για την απόκτηση της χάριτος του Θεού.
Οι άλλοι με χαρά εδέχοντο εξευτελισμούς, κόπους… κι εσύ υποφέρεις;
Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ενώ κοπιάζομε για τον Χριστό, ύστερα να μετανοιώνουμε και να υποφέρουμε.
Βρε, εσύ νέος άνθρωπος, λες ότι κουράζεσαι; Στην ηλικία σου εγώ πετούσα. Ήθελα όλα να τα τελειώσω. Μη κοιτάς τώρα, που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σε βλέπω πολύ πίσω. Κατέκτησε έδαφος ο παλαιός άνθρωπος και συνετρίβης. Όχι! ανάνηψε!