Έλληνες! Αν είναι αλήθεια αυτή η προφητεία, αλίμονό μας

Ας είμαστε έτοιμοι για όλα γιατί… ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΑ ΚΑΙΡΟΣ