Εμείς θ’ αναστήσουμε μία πατρίδα που κεφάλι θάχη το Χριστό. Κι όχι ανθρώπους”.

“Όταν είδα ότι εις τα συμβούλια της Βιέννας δεν έγινε κανένα καλό δι’ ημάς…

[sc name=”xylinoi-stayroi” ][/sc]

είπα, να μην έχωμεν ελπίδα λυτρώσεως άλλη παρά από τον εαυτό μας και από τον Ύψιστον… Εμείς θ’ αναστήσουμε μία πατρίδα που κεφάλι θάχη το Χριστό. Κι όχι ανθρώπους”.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης