Ένα τρομερό περιστατικό. Όταν ο νεαρός π. Αυγουστίνος Καντιώτης συνάντησε την αφρόκρεμα των Αθηνών

Ένα τρομερό περιστατικό. Όταν ο νεαρός π. Αυγουστίνος Καντιώτης συνάντησε την αφρόκρεμα των Αθηνών

Ένα τρομερό περιστατικό. Όταν ο νεαρός π. Αυγουστίνος Καντιώτης συνάντησε την αφρόκρεμα των Αθηνών

Ὅταν ἡ «κοπροκρατία»(ἀριστοκρατία!!!!) ἐπραγματοποίησε εἰς τὸν Κῆπο τῶν Ἀνακτόρων κάποια δεξίωσιν, παρεκάλεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα Βλάχο νὰ πάρῃ μαζί του καὶ τὸν ἱεροκήρυκά του Αὐγουστῖνο.

Ἐκεῖ ἡ «ἀφρόκρεμα» τῶν κυριῶν τοῦ προσέφερε τσιγάρο καὶ ὅταν αὐτὸς ἀρνήθηκε, τὸν ἐρώτησαν:
« Πανοσιολογιώτατε, εἶναι ἁμαρτία τὸ τσιγάρο;».
Τότε ὁ λίαν ἑτοιμόλογος καὶ θαρραλέος Αὐγουστῖνος τοὺς ἀπήντησε:
«Ἂν σᾶς ὁμιλήσω τὴν γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ ἁμαρτήσω διότι ὁ Θεάνθρωπος καὶ Κύριός μου μοῦ τονίζει:
‘’Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς…,, (Ματθ. 7, 6)
Ὅμως θὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ Σωκράτους:
‘’Ὅσας ὀλιγοτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ Θεῖον ἐστί, τὸ γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστί,,.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι κανένας δὲν θὰ ἔχῃ τὸ θράσος νὰ καταφερθῇ ἐναντίον τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατέρα ὅλων τῶν φιλοσόφων τῆς ὑφηλίου».

Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος δὲν ἐταπείνωσε τὸν ἰδανικὸν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως σήμερα, δυστυχέστατα εἴθισται, ἀλλὰ εἶπε στὴν κοπροκρατία:
«Πάρτε την ρε, εἴδατε τί «μαντρόσκυλο» ἔχω ἐγὼ;
Ἂν τολμᾶτε θέστε του καὶ ἄλλες ἐρωτήσεις καὶ θὰ σᾶς κολλήση τὸ κεφάλι στὸν τοῖχο».

πηγή