Έναν αιρετικό άνθρωπο ο διάβολος δεν τον πειράζει

«Εναν αιρετικό άνθρωπο ο διάβολος δεν τόν πειράζει. Δεν του βάζει επιθυμία χρήματος, γυναίκας, κόσμου κ.α. για να φαίνεται «αγιος» στά μάτια του κόσμου, ωστε νά μπορεί νά πλανήσει, όσο το δυνατόν περισσότερους στην αίρεσή του.
Έτσι ακούς πολλούς αιρετικούς να λένε, ότι από τη στιγμή πού μπήκαν σέ μιά αίρεση, μπόρεσαν νά κόψουν κάποια πάθη τους π.χ χαρτοπαιξία, κάπνισμα, πορνεία κ.α. ΄Εμ, ετσι είναι.
Γίνανε αιρετικοί και δεν τούς πολεμάει άλλο ο διάβολος με τα πάθη τους, αφού η αίρεση αρκεί να σέ κολάσει..».

Δημήτριος Παναγόπουλος -Ἱεροκήρυκας