Ένας προφητικός λόγος: Επίκαιρος όσο ποτέ!

Ένας προφητικός λόγος: Επίκαιρος όσο ποτέ!