Επιμένει η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Γιατί πιστεύω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι θαμμένος στη Βεργίνα – Τα 6 επιχειρήματα

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ επιμένει πώς ο τάφος της Βεργίνας ανήκει στον Μέγα Αλέξανδρο και όχι στον πατέρα του Φίλιππο Β’ και εξηγεί πού στηρίζει την πεποίθησή της. Η γνωστή ακαδημαϊκός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ “Prime” και ανέλυσε τα επιχειρήματά της που ανατρέπουν την ανακάλυψη του Μανόλη Ανδρόνικου. Σε νέα συνέντευξή της στο δεύτερο τεύχος των ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και τον Κώστα Λασκαράτο, η διακεκριμένη ιστορικός εκφράζει εκ νέου την βεβαιότητά της πως ο Μέγας Αλέξανδρος και όχι ο Φίλιππος ο Β΄, είναι θαμμένος στη Βεργίνα.
Τα 6 επιχειρήματα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

το ελαφαντοστέινο ομοίωμα του Αλέξανδρου,
την παράσταση στη ζωφόρο που δείχνει μια δράση η οποία για να αποτυπωθεί έπρεπε προηγουμένως να έχει συμβεί,
την αρχική επιθυμία του Μακεδόνα να ταφεί στον τόπο του,
το χρονικό κενό από την ταφή στο σημείο που ξέρουμε, μέχρι να κατασκευαστεί το μαυσωλείο,
το ύψος του νεκρού που, όπως λέει, πως δεν μοιάζει με του πατέρα, αλλά περισσότερο με του ίδιου του Αλέξανδρου.
τον χουντίτη, ένα ορυκτό της Αιγύπτου που βρέθηκε στον τάφο.

Απόσπασμα της συνέντευξης:

Δεν έχουμε τίποτα από τους χρονο-
γράφους της εκστρατείας του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου. Όλα τα έχουν κατα-
στρέψει. Διατείνομαι άλλωστε, άσχε-
τα από όλα αυτά, ότι όταν οι Αμερικά-
νοι βρήκαν έναν σκελετό στην περιο-
χή των τύμβων, ο οποίος έχει τραύμα
στην κνήμη όπως ακριβώς ο Φίλιππος
ο Β´, είπαν πως αυτός είναι ο Φίλιπ-
πος και όχι εκείνος στον λεγόμενο
τάφο του Φιλίππου. Πρώτον, ο θώρα-
κας τον οποίο βρήκανε δεν πάει στον
μεγάλο Φίλιππο, ο Αλέξανδρος ήταν
μικρόσωμος. Δεύτερον, όλα τα όπλα
παραπέμπουν στον οπλισμό του Αλε-
ξάνδρου. Ο Μανώλης (ο Ανδρόνικος)
λέει πως όταν έκανε την προβολή και
έδειχνε τα πράγματα στους συναδέλ-
φους του, τους αρχαιολόγους, εκείνοι
από κάτω φώναζαν: Αλέξανδρος.
«Και εγώ θα έλεγα το ίδιο, αν δεν ήξε-
ρα πως είναι θαμμένος στην Αλεξάν-
δρεια», είχε πει ο ίδιος.

Ο χουντίτης. Ένα ορυκτό της Αιγύ-
πτου. Τι ζητά πάνω στον σκελετό του
λεγόμενου Φιλίππου; Αλλά και κάτι
ακόμη που το βρίσκω μόνο εγώ. Δεν
το λένε άλλοι. Στο νεκροκρέβατο του
λεγόμενου Φιλίππου υπάρχουν δυο
ελεφαντοστά. Το ένα δείχνει έναν
Σάτυρο και το άλλο τον Διόνυσο. Από
τον Αριαννό ξέρουμε πως όταν ο
Αλέξανδρος φθάνει προς την Τύρο,
δεν μπορεί να την πάρει. Υπάρχει
αντίσταση και θέλει να φύγει. Το βρα-
δύ, βλέπει στον ύπνο του έναν Σάτυρο
και ως μαθητής του Αριστοτέλη –λέει
ο Αρριανός– κατάλαβε σα-Τύρος. Η
Τύρος δηλαδή, δική σου. Μένει και
την παίρνει. Μετά, όταν τα πήρε όλα
και τρελάθηκε και ο Αλέξανδρος και
έστειλε στις ελληνικές πόλεις ένα δι-
άταγμα να τον κάνουν Θεό, οι Σπαρ-
τιάτες το δέχτηκαν πως θέλει να γίνει
Θεός. Οι Αθηναίοι όμως είπαν: «από
πού και ως που;». Ο Δημάδης, ο οποί-
ος ήταν ένας φίλος του Αλεξάνδρου
στην Αθήνα, τους λέει: «προσέξτε,
όποιος φυλάει τον ουρανό, χάνει τη
γη». Φοβούνται οι Αθηναίοι πως θα
στείλει κανένα άγημα ο Αλέξανδρος
και τον ονόμασαν Διόνυσο. Τότε, ο
Διογένης ο Κυνικός βγήκε στην αγο-

ρά και είπε: «αφού κάνατε αυτόν Δι-
όνυσο, εμένα θα με κάνετε Σέραπη».
Οπότε, στο νεκροκρέβατο του λεγό-
μενου Φιλίππου, ένας Διόνυσος και
ένας Σατυρος τι γυρεύουν;
Επίσης, όλη αυτή η πολυτέλεια, ο χρυ-
σός που βρίσκεται στον τάφο, που
βρέθηκε; Όταν πήγαν για εκστρατεία
οι Μακεδόνες, είχαν χρέη. Μόνο χρέη.
Που τον βρήκαν; Ενώ όταν στην Περ-
σία έγινε μια ‘μικροεπανάσταση’ των
Μακεδόνων που ήθελαν να γυρίσουν
στην πατρίδα τους, τους μάζεψε ο
Αλέξανδρος και τους είπε: «φτάσατε
ξυπόλητοι και γυρνάτε τώρα με τόσα
χρυσάφια». Οπότε, όπως και αν το
κάνουμε, πρέπει να εξηγήσουμε που
βρέθηκαν τα χρυσά στεφάνια, στον
τάφο του λεγόμενου Φιλίππου.
Οπότε όταν βρέθηκε ο σκελετός του
Φιλίππου, από τους Αμερικάνους, με
το τραύμα στην κνήμη οι δικοί μας δεν
απάντησαν. Σου λέει, μόνο ο Φίλιππος
θα είχε τραύμα στην κνήμη; Βρήκαμε
και είναι σίγουρο, τον τάφο του μικρού
Αλεξάνδρου που σκότωσε ο Κάσσαν-
δρος. Το DNA του μικρού Αλεξάνδρου,
είναι σχετικό με αυτό στον τάφο του
λεγόμενου Φιλίππου. Άρα λένε πως εί-
ναι ο Φίλιππος, ο παππούς.

πηγή