Επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Η ψυχοφελής ταινία με το Άρη Σερβετάλη

Από την σειρά του Άλφα Κύπρου Μπλέ. Στο ρόλο του διορατικού μοναχού ο Άρης Σερβετάλης