Έστειλε πρώτα έναν Άγγελο και θανάτωσε όλους τους αρσενοκοίτες και έπειτα εγεννήθη

entaksis