Έτσι ζούσαν τα Χριστούγεννα οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη! Τα ένδοξα χρόνια της Ρωμανίας Βυζαντίου

σχόλιο Γ.Θ : Δεν είναι απλά το παρελθόν του Γένους μας. Είναι το μέλλον που προσδοκά ο Ελληνισμός όταν θα βγει μέσα από τις στάχτες του