Ορθοδοξία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΜΟΙ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

πηγή

1) Μάρκος 4 /35-41, 2) Α’ Πέτρου 3 /13-143) Ψαλμός 27 /1, 4) Ψαλμός 118 / 6-9.


 • Σε ώρες αρρώστιας και πόνου

1) Β’ Κορ/ους12/9-10, 2) Ιακώβου 5 / 14-16, 3) Ψαλμός 38 / 3-10, 4) Ψαλμός 69 / 29, 5) Ψαλμός 103 / 1-6, 6) Εβραίους 12 / 3-13.


 • Όταν νιώθεις μακριά από τον Θεό

1) Ψαλμός 42 / 5-11, 2) Ψαλμός 139 /1-18, 3) Ψαλμός 139 / 23-24, 4) Ψαλμός 145 / 18, 5) Πράξεις 17 /22-30, 6) Ιακώβου 4 / 8.


 • Όταν νιώθεις χαμένος

1) Ψαλμός 107 / 4-9, 2) Λουκάς 19 /10, 3) Εφεσίους 2 / 12-13.


 • Σε ώρες φόβου

1) Ψαλμός 37 /1-40, 2) Ψαλμός 46 / 1-11, 3) Ψαλμός 56 / 3-4, 4) Ψαλμός 56 / 10-11, 5) Μάρκος 4 / 35-41, 6) Ρωμαίους 8 / 28-39,

7) Εφεσίους 6 / 10-18, 8) Εβραίους 13 / 5-6.


 • Σε ώρες πειρασμών και αναταραχής

1) Ψαλμός 9 / 9-10, 2) Ψαλμός 35 / 1-2, 3) Ψαλμός 54 / 1-4, 4) Ψαλμός 55 / 10, 5) Ψαλμός 39 / 1-18, 6) Ψαλμός 139 / 24-25,

7) Λουκάς 23 / 34, 8) Ιωάννης 14 / 1-31, 9) Ρωμαίους 8 / 28-39, 10) Β’ Κορ/ους 4 / 8-9, 11) Β’ Κορ/ους4/16-18, 12) Εφεσίους 6 / 10-20.


 • Σε ώρες πένθους και συμφοράς

1) Ψαλμός 147 / 3, 2) Ιωάννης 11 / 1-46, 3) Α’ Κορ/ους15/35-58, 4) Α’Θεσ/κείς 4 / 13-18, 5) Αποκάλυψη21 /1-27.


 • Σε ώρες αμηχανίας

1) Ψαλμός 138 / 8, 2) Α’ Κορ/ους1/ 19-20, 3) Β’ Κορ/ους 12/9-104) Φιλιπ/ους 4 / 12-13.


 • Όταν σε εγκαταλείπουν οι φίλοι σου

1) Ψαλμός 27 / 10-14, 2) Ψαλμός41 / 1-13, 3) Ψαλμός 73 / 24-25, 4) Λουκάς 17 / 3-4, 5) Β’Τιμοθέου 4/16-18.


 • Όταν περάσουν σκέψεις εκδίκησης

1) Ρωμαίους12 / 17-19, 2) Α’ Θεσ/κείς 5 / 15, 3) Α’ Πέτρου 2 / 23.


 • Σε ώρες απελπισίας και αμηχανίας

1) Ψαλμός 55/16-17,22, 2) Ψαλμός 61 / 1-3, 3) Ψαλμός 62 / 1-2, 4) Ψαλμός94 /18-19,22, 5) Ψαλμός 121 / 1-2,7.


 • Σε ώρες αμφιβολιών

1) Ψαλμός 53 / 1, 2) Μάρκος 9 / 23-24, 3) Ιωάννης 14 / 1-3, 4) Ιωάννης 20 / 24-31.


 • Όταν αντιμετωπίζεις τον θάνατο

1) Ψαλμός 23 / 4, 2) Ιωάννης 3 / 16, 3) Ιωάννης 14 / 1-3, 4) Αποκάλυψη 20 / 4


 • Σε ώρες αποτυχίας

1) Ψαλμός 73 / 25-26, 2) Ψαλμός 77 / 1-20, 3) Ψαλμός 84 / 11, 4) Εβραίους 4 / 14-16, 5) Ιούδα  24-25  εδάφ.


 • Όταν η πίστη είναι αδύνατη

1) Ματθαίος 8 / 5-132) Λουκάς 12 / 22-31, 3) Εβραίους 11 / 1-40.


 • Όταν νιώθεις πικρία ή θέλεις να κάνεις κρίση

1) Ψαλμός 73 / 21-25, 2) Ματθαίος 7 / 1-5, 3) Ρωμαίους 14 / 10-13, 4) Α’ Κορινθίους 4 / 5.


 • Όταν βρίσκεσαι μπροστά από σημαντικές αποφάσεις

1) Ρωμαίους 12 / 1-2, 2) Εβραίους 4 / 16, 3) Ιακώβου 1 / 5-8.


 • Όταν νιώθεις το βάρος της αμαρτίας

1) Ψαλμός 51 / 1-19, 2) Ψαλμός 103 / 12, 3) Λουκάς 15 / 11-244) Α’ Ιωάννου 1 / 5-10.


 • Σε ώρες μοναξιάς

1) Ψαλμός 23 / 1-6, 2) Ψαλμός 37 / 1-40, 3) Αποκάλυψη 3 / 20.


 • Σε ό,τι αφορά τον γάμο

1) Ματθαίος 19 / 4-62Εφεσίους 5 / 22-23, 3) Εβραίους 13 / 4.


 • Σε ό,τι αφορά το διαζύγιο

1) Μάρκος 10 /1-12, 2) Ρωμαίους / 2-3, 3) Α’Κορ/ους 7/12-16.


 • Όταν υπάρχουν σκέψεις αυτοκτονίας

1) Ψαλμός 31 / 9-15, 2) Ψαλμός 88 / 1-5, 3) Α’Κορ/ους 3 /16-17.


 • Σε περίπτωση κατάχρησης ποτών

1) Α’ Κορ/ους 10 / 31, 2) Εφεσίους  5 / 18, 3) Α’Θεσ/κείς 5 / 6-8.


 • Σε περίπτωση χρήσης ναρκωτικών

1) Ιωάννης 8 / 34-36, 2) Β’ Πέτρου 2 / 19, 3) Αποκάλυψη9 /20-21.


 • Όταν έρχεται η ζηλοφθονία

1) Γαλάτας 5 / 262Φιλιππησίους 4 /11, 3) Ιακώβου 3 / 16.


 • Σε περίπτωση ψέματος

1) Ιωάννης 8 / 44, 2) Εφεσίους 4 / 25, 3) Αποκάλυψη 21 / 8.


 • Σε σχέση με σεξουαλική ανηθικότητα

1) Α’Κορ/ους6/9-10,13, 2) Γαλάτας 5 / 19-23, 3) Α’ Θεσ/κείς 4 / 3-7.


 • Σε παρότρυνση για κλοπή 

1) Ρωμαίους 13 / 9-102) Εφεσίους 4 / 28, 3) Εβραίους 13 / 5.


 • Όταν χαίρεσαι

1) Ψαλμός 92 / 1-5, 2) Ψαλμός 100 / 1-5, 3) Β’ Κορινθίους 2 / 14, 4) Εφεσίους 5 / 19-20.


 • Όταν σε κακολογούν

1) Ψαλμός 69 / 9, 2) Ρωμαίους 15 / 3-4, 3) Α’ Πέτρου 2 / 23.


 • Όταν άνθρωποι ή καταστάσεις σε φοβίζουν

1) Ψαλμός 3 / 1-3, 2) Ψαλμός 55 / 20-22, 3) Ιωάννης 14 / 1-3.


 • Όταν γεράσεις και συνταξιοδοτηθείς 

 

1) Ψαλμός 71 / 9, 2) Ψαλμός 105 / 5, 3) Ματθαίος 6 / 33-34, 4) Φιλιππησίους 4 /12.


 • Όταν ζητάς εργασία

1) Ψαλμός 71 / 32) Κολοσ/είς3 /17, 23.


 • Όταν χρειάζεσαι οδηγία

1) Ψαλμός 32 / 8, 2) Ψαλμός 138 / 23-24, 3) Ρωμαίους 12 / 1-2.


 • Όταν χρειάζεσαι ειρήνη

1) Ιωάννης 14 / 1-3, 27, 2) Ρωμαίους 5 / 1-5, 3) Φιλιππησίους 4 /4-7.


 • Όταν θέλεις να προσευχηθείς 

1) Ψαλμός 66 / 17, 2) 20Ματθαίος 6 / 5-15, 3) Λουκάς 11 / 1-13, 4) Ιωάννης 14 / 12-14, 5) Φιλιππησίους 4/6-7, 6) Ιακώβου 5 / 13, 16,

7) Α’ Ιωάννου 5 / 14-15.


 • Όταν δεν έχεις ύπνο

1) Ψαλμός 3 / 52) Ψαλμός 4 / 1, 6-8, 3) Ματθαίος 11 / 28, 4) Α’ Πέτρου 5 / 7.


 • Όταν είσαι άνεργος 

1) Ψαλμός 37 / 7, 25, 2) Φιλιπ/ους 4 / 1-13.

 


 • Όταν αδικείσαι ή κατηγορείσαι άδικα

1) Ησαΐας 54 / 17, 2) Λουκάς 6 / 27-28, 3) Εβραίους 12 / 3, 4) Α’ Πέτρου 2 / 19-24.


 • Όταν γίνεσαι θύμα απάτης

1) Ψαλμός 37 / 8-11, 34, 2) Ψαλμός 59/3-4,9-103) Εβραίους 13 / 6.


 • Αν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού

1) Ιωάννης 1 / 12, 2) Ιωάννης 3/14-19,36, 3) Πράξεις 16 / 30-31, 4) Ρωμαίους 10 / 1-15.


 • Αν είσαι ψυχικά κουρασμένος

1) Ψαλμός 116 / 5-14, 2) Ματθαίος 11/28-30, 3) Β’Κορ/ους 4/16-18.


 • Σε ώρες προσωπικής μαρτυρίας

1) Ιωάννης 17 / 18-20, 2) Πράξεις 1 / 8, 3) Πράξεις 5 / 20-21, 4) Πράξεις 18 / 9-10, 5) Πράξεις 28 / 30-31, 6) Α’ Πέτρου 3 / 15.


 • Όταν είσαι λυπημένος

1) Ψαλμός 46 / 1-11, 2) Ματθαίος 5 / 11-12, 3) Ματθαίος 6 / 25-34, 4) Φιλιππησίους 4/6-7.


 • Όταν χάρη του Ιησού Χριστού έχεις στερηθεί

1) Ψαλμός 121 / 1-8, 2) Μάρκος 10 / 28-30.


 • Όταν νιώθεις απογοήτευση

1) Ψαλμός 103 / 1-22, 2) Ιώβ 38 / 1-41, 3) Ιώβ 39 / 1-30, 4) Ιώβ 40 / 1-24.


 • Όταν ζητάς τον δρόμο της σωτηρίας

1) Ιωάννης 14 / 6, 2) Πράξεις 16 / 31, 3) Ρωμαίους 10 / 9.


 • Όταν έχεις ανάγκη παρηγοριάς

1) Β’ Κορινθίους 1 /3-5, 2) Ρωμαίους 8 / 26-28.


 • Όταν νιώθεις ψυχικά αδύνατος

1) Α’ Κορ/ους 10/6-13, 2) Ιακώβου 1 / 12-18.


 • Σε ώρες συναναστροφής με Χριστιανούς

1) Εφεσίους 5 / 22-33, 2) Εφεσίους 6 / 1-4.


 • Όταν πρέπει να θέσεις προτεραιότητες

1) Ματθαίος 6 / 25-33.


 • Γιατί υπάρχουν συγκρούσεις ;

1) Ιακώβου 4 / 1-4.


 • Πόσο αξίζει η ανθρώπινη ψυχή ;

1) Μάρκος 8 / 36-37.


 • Για τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου

1) Κολοσσαείς 3 /22-25, 2) Κολοσσαείς 4 / 1.


 • Σε ώρες απόφασης μη συμμόρφωσης με τον κόσμο

1) Β’ Κορ/ους 6/14-18, 2) Β’ Κορινθίους 7 / 1.


 • Σε σχέση με την πνευματική καρποφορία

1) Ιωάννης 15 / 1-27.


 • Όταν έχεις ανάγκη για σοφία

1) Ιακώβου 1 / 5, 2) Ιακώβου 3 / 13-18.

 • Σε ώρα κινδύνου

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

Αγκινάρα της Ιερουσαλήμ. Τρία τεμάχια των 320 gr

17,00 

Ιδανική ως μεζές με το τσίπουρο και το ούζο, στην μαγιονέζα ως πίκλες σως, στην σαλάτα, στην ομελέτα, στο σάντουιτς και σε κάθε συνταγή που χρησιμοποιείται το τουρσί.

Το πιο νόστιμο, τραγανό και πρωτότυπο τουρσί
Αγκινάρα Ιερουσαλήμ

Ο Μυστικός Δείπνος

20,00 

Xρυσοτυπία με ανάγλυφα γράμματα σε ξύλο με τον Μυστικό Δείπνο.
Διαστάσεις 18×24

Αγία Αικατερίνη

80,00 

Μεταξοτυπία με την Αγία Αικατερίνη σε ξύλινη κορνίζα με τζάμι, φτιαγμένη στην Σκήτη Αγίας Άννης στο Άγιον Όρος.

Διαστάσεις: 23×28 εκ.

Γνήσιο Βυζαντινό Θυμίαμα Αγίου Όρους σε συσκευασία 500 gr

25,00 

Παρασκευάζεται χειροποίητα από κελιώτες μοναχούς των Καρυών του Αγίου Όρους,
Έχει πολύ δυνατό και βαθύ άρωμα με επιπρόσθετη ποσότητα αιθέριου ελαίου, ώστε να ευωδιάζει για περισσότερη ώρα από ό,τι τα άλλα θυμιάματα που κυκλοφορούν. Κατά την καύση στο καρβουνάκι μένει στερεό και δεν υγροποιείται. Αυτό οφείλεται στον ειδικό τρόπο με τον οποίο οι πατέρες το παρασκευάζουν και στο άριστο λιβάνι που χρησιμοποιούν. Στα σχόλια, στο καλάθι, γράψτε το άρωμα που θα επιλέξετε από την συλλογή που θα δείτε παρακάτω.
Κωνσταντινούπολη, Πριγκιποννήσια, Γαλάζια Ακακία, Λεβάντα, Κεράσι, Μύρο, Αγία Νύχτα, Καππαδοκία, Μανόλια της Ανατολής, Φουζέρ, Μελισσοκέρι, Βηθλεέμ, Εαρινό, Κεχριμπάρι, Αθωνικά Άνθη, Δροσοσταλιά, Νυχτολούλουδο, Ζαχαροκάλαμο, Υάκινθος, Βιολέτα, Νεράτζι, Γαζία, Γαρύφαλλο, Ρωμαίικο, Πορτοκάλι, Ιεροσολυμίτικο, Σιναΐτικο Μύρο, Ανοιξιάτικα Αγριολούλουδα, Σμύρνα, Βανίλια, Κεδρόδασος, Θαλασσινή, Αραβικό Γιασεμί, Βότρυς

Αγία Όλγα

20,00 

Xρυσοτυπία με ανάγλυφα γράμματα σε ξύλο με την Αγία Όλγα.
Διαστάσεις 18×24

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΑΣΗΜΙ 925 ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ 18Κ

85,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΣΚΑΛΙΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ925 ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ18

80,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΛΙΣΤΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΣΗΜΙ925 ΜΕ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ18

70,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Πίσω στη λίστα