Ορθοδοξία

Ἡ φοβερή ἀλήθεια περί τοῦ ἀντιχρίστου

Ἡ φοβερή ἀλήθεια περί τοῦ ἀντιχρίστου ἀνήκει στίς σημαντικότερες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Σωτῆρος. Περί αὐτῆς ὀφείλουμε νά ὁμιλοῦμε ὅπως περί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Β΄ Θες 2,5). Ἄν τό Εὐαγγέλιο ἀπέκρυπτε αὐτή τήν ἀλήθεια, τότε πόσο πιό ἐπικίνδυνη θά ἦταν ἡ δράση τοῦ ἀντιχρίστου.

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί γνωρίζουμε ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Σωτῆρος τί σκέπτεται ὁ Θεός γιά ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους καί τί θέλει ἀπό ἐμᾶς. Ὅμως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός στό Εὐαγγέλιό Του μᾶς ἀπεκάλυψε καί τί ὁ σατανάς σκέπτεται γιά ἐμᾶς καί θέλει ἀπό ἐμᾶς, ὅπως καί ὁ κύριος ἀπόστολός του, ὁ ἀντίχριστος.

Σέ ἐμᾶς τούς Χριστιανούς τίποτε τό θεῖο δέν εἶναι ἄγνωστο, ἀλλά ἐξίσου δέν εἶναι ἄγνωστο καί τίποτε τό σατανικό, ὥστε νά γνωρίζουμε πῶς νά προφυλαχθοῦμε καί νά ὑπερασπίσουμε τούς ἑαυτούς μας ἀπό τούς σατανικούς πειρασμούς…

Ιουστίνος Πόποβιτς

(Δογματική Ορθόδοξη Φιλοσοφία της Αλήθειας σελ, 961)

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!