Όμορφα μηνύματα

*Ἀγάπη γιά ὅλους θ’ ἀποκτήσετε*

*α.* ἄν τό σκέπτεστε αὐτό τακτικά.
*β.* ἄν ποτίζετε τήν ψυχή σας μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ.
*γ.* ἄν προσεύχεσθε γιά ὅσους σᾶς ἀγαποῦν καί γιά ὅσους σᾶς λύπησαν καί γιά ὄσους σᾶς ἐχθρεύονται.
*δ.* ἄν προσπαθεῖτε νά συγχωρεῖτε ὅλους ὅσους σἀς βλάπτουν ἤ κακολογοῦν.
*ε.* ἄν κάνετε τό καλό καί σέ ὅσους δέν νιώθετε συμπάθεια.
*στ.* ἄν ἀποφεύγετε τό κουτσομπολιό καί δέν βγάζετε στό φανερό τά ἐλαττώματα καί ὅτι κακό ἔκαναν οἱ ἄλλοι.
*ζ.* ἄν φροντίσετε νά θυσιάζετε τήν ἄνεσή σας καί ἄν ἀκόμη εἶσθε κατάκοποι.
*η.* ἄν μάθετε νά κάνετε εὐχαρίστως κάποιες θυσίες δικαιωμάτων σας ὅπως π.χ ἀνάπαυση, ὕπνος, ψυχαγωγία, εὐχάριστη συνάντηση κλπ, γιά νά ἐξυπηρετήσετε κάποιον ὄχι εὐχάριστον ἄνθρωπον, ἴσως ἀπαιτητικόν, ἐγωιστήν ἤ ἀχάριστον.
*θ.* Νά ζητᾶτε τό δῶρο τῆς ἀγάπης ἀπό τόν Κύριον!