Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης: «Οι χριστιανοί που δεν θα λάβουν την ταυτότητα, θα βρίσκουν ψωμί επάνω στο τραπέζι τους»

Γ.Αμβρόσιος Λάζαρης:Η αρχή & εξουσία της Ελληνικής Εκκλησίας κοιμάται τον βαθύ ύπνο & δεν θα σηκωθεί