Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης: Όταν ζητάτε τη βοήθεια ενός Αγίου να λέτε…

Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης: Όταν ζητάτε τη βοήθεια ενός Αγίου να λέτε…

Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης: Όταν ζητάτε τη βοήθεια ενός Αγίου να λέτε…