Γέρων Γεώργιος: ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ

Oμιλία του Γέροντα Γεωργίου από την † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΗ΄ (ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ). «Τῶν ἁγίων προπατόρων». Δανιὴλ τοῦ προφήτου (560 π.Χ.) καὶ τῶν ἁγίων τριῶν παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου καὶ Μισαήλ. Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ (†1624) τοῦ ἐν Ζακύνθῳ. (17-12-2023)