Γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης: “Δεν έχεις τον σταυρό; Η πίστη σου δε δυναμώνει!”

Την 18η Οκτωβρίου 2015, ο γέροντας Βασίλειος απεδήμησε είς Κύριον.
Συνήθιζε χαρακτηριστικά να λέει:

«Το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι είναι πρώτα η πίστη, η οποία ενδυναμώνεται από τον σταυρό. Όταν έχεις τον σταυρό η πίστη σου δυναμώνει!

Δεν έχεις τον σταυρό; Η πίστη σου δε δυναμώνει!

Όταν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και δε σηκώνεις τον σταυρό του, τότε δεν πιστεύεις τ ί π ο τ α! Εφόσον πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός πρέπει να σηκώσεις και τον σταυρό που σου δίνει κι όπως σου τον δώσει!

Διότι ο Θεός δίνει στον άνθρωπο τον σταυρό του ανάλογα με τις δυνάμεις του.

Βλέπει τα πάντα, είναι Παντογνώστης, Καρδιογνώστης και βλέπει τη δύναμή σου, κι ανάλογα με τη δύναμή σου, σού δίνει και το σταυρό σου! Και π ρ έ π ε ι να τον σηκώσεις!». ΑΜΗΝ..!