Γιά τα λεφτά, ο άνθρωπος, μπορεί να φτάσει μέχρι την άκρη του κόσμου. Γιά τον Θεό όμως…

Για τα λεφτά, ο άνθρωπος, μπορεί να φτάσει μέχρι την άκρη του κόσμου.
Για τον Θεό όμως, δεν μπορεί να πάει ούτε στην εκκλησία που είναι δίπλα του.
[sc name=”agioreitiko-thymiama” ][/sc]

Γέροντας Ιουστίνος Πίρβου (1919-2013)