Για την προέλευση του αντίχριστου

«Ο πατριάρχης Ιακώβ, πριν πεθάνει, ευλόγησε τους 12 γιους του, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης· και λέει σε κάθε προφητεία τι θα συμβεί σε κάθε ισραηλινό έθνος στο απώτερο μέλλον, έτσι μέχρι τις έσχατες ημέρες.

«Συγκεντρωθείτε για να σας πω τι θα σας συμβεί τις τελευταίες ημέρες». (Γένεση 49, 1). Από αυτές τις προφητείες του Ιακώβ σχετικά με τους γιους του, η μία λέει για τον Χριστό και η άλλη για τον Αντίχριστο.

Η προφητεία για τον Ιούδα μαρτυρεί για τον Χριστό, η οποία εκπληρώθηκε κατά την έλευση του Κυρίου. Η προφητεία για τον Δαν, άλλο γιο του Ιακώβ, μαρτυρεί τον Αντίχριστο.

Η προφητεία για τον Δαν είναι η εξής: «Ο Δαν θα κρίνει τον λαό του, ως μια από τις φυλές του Ισραήλ. Ο Δαν θα είναι ένα φίδι στο δρόμο, μια οχιά στο μονοπάτι, που δηλητηριάζει το πόδι του αλόγου, έτσι ώστε ο αναβάτης να πέσει. Στη βοήθειά Σου ελπίζω, Κύριε!». (Γένεση 9, 16-18).

Επομένως, ο Αντίχριστος θα είναι Εβραίος, θα προέρχεται από το ισραηλιτικό γένος του Δαν και, όπως λένε οι άγιοι Πατέρες, θα προέρχεται από τη Γαλιλαία (βλ. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας και Άγιος Ανδρέας Καισαρείας PG 106, 301, 368).

Μέρος της προφητείας, σε γενικές γραμμές, αναφέρει την προδοσία του Ιούδα, γιατί ο διάβολος μέσω του Ιούδα «τσίμπησε τη φτέρνα του» (Γένεσις 3, 15), με αποτέλεσμα να σταυρωθεί. Αλλά στο σύνολό της αυτή η προφητεία θα επιβεβαιωθεί, και κανείς δεν πρέπει να την αμφισβητεί, θα εκπληρωθεί την εποχή του Αντίχριστου.

Ο διάβολος μέσω του Αντίχριστου θα χτυπήσει την Εκκλησία του Χριστού, ιδιαίτερα την εποχή του Αντίχριστου. Αλλά όπως ο Κύριος αναστήθηκε, έτσι και η Εκκλησία του Κυρίου θα πάει «στην αιώνια ζωή» (Ματθαίος 25, 46).

Όπως εκπληρώθηκε η προφητεία για τον Χριστό, να είστε βέβαιοι ότι με τον ίδιο τρόπο θα εκπληρωθεί και η προφητεία για τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα είναι Εβραίος και θα έχει αδυναμία στους Εβραίους.

Οι Εβραίοι θα τον δεχτούν με χαρά, γιατί έτσι ελπίζουν να πραγματοποιήσουν το πανάρχαιο όνειρό τους για παγκόσμια διακυβέρνηση υπό τον Μεσσία τους. Για αυτό προετοιμάζονται απευθείας για την ανοικοδόμηση του ναού, όπως θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο».

«Όταν λοιπόν δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης για το οποίο μιλάει ο προφήτης Δανιήλ, να στέκεται στον άγιο τόπο, αυτός που διαβάζει ας καταλάβει» (Ματθαίος 24, 15).

Πηγή: Προφητείες για τον Αντίχριστο, Skartsiuni Dimitriu