Γιατί όταν ο άνθρωπος πεθαίνει ξεχνάει τα πάντα επί της Γης; Τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες που είχε

Γιατί όταν ο άνθρωπος πεθαίνει ξεχνάει τα πάντα επί της Γης; Τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες που είχε

Γιατί όταν ο άνθρωπος πεθαίνει ξεχνάει τα πάντα επί της Γης; Τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες που είχε

Μετέχουν οι νεκροί στα δεινά των ζώντων;
Βλέπουν οι νεκροί την ζωή των αγαπημένων τους προσώπων;
Γιατί η Κόλαση καίει;
Η Κολασμένοι έχουν κάποια απόλαυση;
Μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση των σχέσεων δύο ανθρώπων μετά το θάνατο;
Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος παύει να σκέφτεται. Η σκέψη είναι μεταπτωτική λειτουργία
Ο χαραχτήρας μας θα παγιωθεί εκεί που πεθαίνουμε

 π.Βασίλειος Βολουδάκης