Γιατί το περπάτημα κάνει καλό στις φλέβες και τις αρτηρίες

Γιατί το περπάτημα κάνει καλό στις φλέβες και τις αρτηρίες

Γιατί το περπάτημα κάνει καλό στις φλέβες και τις αρτηρίες

Ο Αγγειοχειρουργός Dr. Απόστολος Σαλίβερος μας εξηγεί γιατί το περπάτημα κάνει καλό στις αρτηρίες και τις φλέβες και πως βοηθάει στην σωστή κυκλοφορία του αίματος.