Η άμωμος νηστεία της Εκκλησίας και η καταναγκαστική χορτοφαγία των εναλλακτικών πλανών

Το ‘’θείον στάδιον της αμώμου Νηστείας’’ πλησιάζει. Περάσαμε την Κυριακή της Αποκρέω και φτάσαμε προς την Κυριακή της Τυροφάγου. «Ίδε καιρός, ίδε ημέρα σωτήριος, η της Νηστείας είσοδος, ψυχή γρηγόρησον και παθών τας εισόδους, απόκλεισον Κυρίω, ενατενίζουσα», ψάλλομε στον Όρθρο της Δευτέρας της Α΄ Εβδομάδος. Σωτήριος καλείται η της Νηστείας είσοδος, γιατί όντως εις σωτηρία άγει.

Ενδεικτικό του μεγαλείου της νηστείας, που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία, είναι και αυτό που ψάλλομε : «Έφθασε νυν, εισήκται ο των αγώνων καιρός, το της νηστείας στάδιον, προθύμως άπαντες, απαρξώμεθα ταύτης, τας αρετάς Κυρίω, ως δώρα φέροντες».
«Άμωμον» καλούμε την νηστεία (Εις το Λυχνικόν της Α΄ Κυριακής των Νηστειών), την οποίαν εθέσπισε η Αγία μας Εκκλησία.

«Τον της νηστείας καιρόν, φαιδρώς απαρξώμεθα, προς αγώνας πνευματικούς εαυτούς υποβάλλοντες, αγνίσωμεν την ψυχήν, την σάρκαν καθάρωμεν, νηστεύσωμεν ώσπερ εν τοις βρώμασιν εκ παντός πάθους, τας αρετάς τρυφώντες του Πνεύματος, εν αις διατελούντες πόθω, αξιωθείημεν πάντες, κατιδείν το πάνσεπτον Πάθος Χριστού του Θεού, και το Άγιον Πάσχα, πνευματικώς εναγαλλιώμενοι», ψάλλομε το εσπέρας της Κυριακής της Τυρινής εις το Λυχνικόν.

Δεν είναι λίγοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που καταβάλλουν υπερπροσπάθεια τήρησης καταναγκαστικής και δια βίου χορτοφαγίας, ακολουθώντας τις επιταγές των νεοεποχίτικων εναλλακτικών πλανών. Αρκετοί από αυτούς που ακολουθούν τις ‘’χορτοφαγικές εναλλακτικές δίαιτες’’, κατά κανόνα σχεδόν έχουν δηλητηριαστεί, μερικώς έστω και με την ΄΄εναλλακτική μεταφυστική’’, που κρύβεται πίσω από αυτές.

Οι ακολουθούντες τις εναλλακτικές επιταγές, με διαφορετικό ζήλο θα ζήσουν τον Νηστείας αγώνα. Ήδη δια βίου κάποιοι αγωνίζονται για την ‘’εναλλακτική αποκριά’’, που βάση έχει την μεταφυσική απέχθεια στο κρέας. Ήδη δια βίου ακολουθούν τις ‘’χορτοφαγικές εναλλακτικές δίαιτες’’. Ποιος αμφιβάλλει ότι διαφορετικά εισέρχονται στο στάδιο τούτο της νηστείας της Αγίας Τεσσαρακοστής;