Η χιονισμένη Ελάτη Τρικάλων

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Η ΕΛΑΤΗ ΠΝΙΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ

Μπορεί να είναι εικόνα φύση, δέντρο και χιόνι

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, χιόνι και δέντρο

Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και χιόνι