Η Δύση ένιωθε πάντα αισθήματα κατωτερότητας προς το Βυζάντιο και το Ελληνικό μεγαλείο και ανασφάλεια για μια ισχυρή Ελλάδα 

σχόλιο Γ.Θ: Σε κάποιο σημείο ο εξαιρετικός κύριος Μελετόπουλος, αναφέρει ότι… με το τέλος της Οθωμανίας, την γέννηση του νέου κράτους που ονομάστηκε ”Τουρκία” , την στήριξαν με μανία η Ιταλία, η Γαλλία, η Ρωσία και τελευταίοι οι Άγγλοι. Αυτό όμως δεν είναι ακριβές γιατί η Ρωσία δεν υπήρχε τότε. Ζούσε την δικιά της τουρκοκρατία και αιχμαλωσία σε ένα αντιρώσικό, αντιχριστιανικό κράτος που λεγόταν Σοβιετική Ένωση. Άλλο Σοβιετικός, άλλο Ρώσος. Άλλο άθεος, άλλο Ορθόδοξος.