Η ελπίδα στον Θεό λυτρώνει αυτούς που έπεσαν στην αμαρτία, ανορθώνει τους πληγωμένους, λύνει τα δεσμά των αιχμαλωτισμένων.

Η ελπίδα καταυγάζει σαν την ροδαυγή στο ηθικό στερέωμα και φωτίζει
τις σκοτεινιασμένες από την μαυρίλα ημέρες της θλιμμένης ψυχής.
Ρίχνει βάλσαμο παρηγοριάς στα τραύματα της καρδιάς που πενθεί.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος
Πενταπόλεως ο θαυματουργός