Η ευσπλαχνία είναι ευαισθησία ψυχής αγαθής που αγαπά τον πλησίον της

Ο εύσπλαχνος συμπάσχει με τους πάσχοντες και θεωρεί δικό του βάσανο το βάσανο του πλησίον· τρέχει να τον βοηθήσει και αισθάνεται ανακούφιση όταν ο πλησίον παύσει να στενάζει, θέλει να εξαλείψει τη δυστυχία από τον κόσμο και να απλώσει τη χαρά και την αγαλλίαση σε κάθε άκρη της γης.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως