Η καρδιά δεν είναι σχίζα, και η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ένα φθηνό πράγμα

είναι ακριβότερη από όλο τον κόσμο. Όλοι οι θησαυροί της υδρογείου και το σύμπαν ολόκληρο δεν αξίζουν όσο μία χριστιανική ψυχή.

«Εν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν» ( Κατά Λουκάν , κεφ. ΚΑ΄, 19 ) . Για τούτο και μη χαλαρώνεις, μη γογγύζεις, αν σου δοθεί ευκαιρία να κατακτήσεις την ψυχή σου.

Να κατακτήσεις την ψυχή σου, σημαίνει να της δώσεις τον προορισμό και τη θέση η οποία καθορίστηκε γι’ αυτήν από τον Θεό, δηλαδή να είναι βασιλική, κατ’ ομοίωσιν του Θεού, δικαία, αγία.

Και η εξ αυτού έκπτωσις σημαίνει ότι εσύ σκοτώνεις την ψυχή σου. «Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ» ( Κατά Ματθαίον, κεφ. ΙΣΤ΄, 26 ) .

Για τούτο και πάντα σε πρώτο πλάνο να έχεις το δικό σου ψυχικό όφελος για τους άλλους, κι έπειτα πια το απαραίτητο σωματικό, την άνεση, την ηρεμία, και ίσως τη, συν τω χρόνω, παρηγορία.

ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ