Η κραυγή δεν χρειάζεται μετάφραση…

Η κραυγή δεν χρειάζεται μετάφραση…