Η Κρυμμένη Πεντάρα – Μια ξεχασμενη ιστορία απο την Μικρα Ασία του 1920

Ο Λάμπης Βολονάκης, λοχίας του Α’ λόχου του 17ου Συντάγματος Πεζικού υπηρετούσε στη Μικρά Ασία το 1920. Καθαρίζοντας το όπλο του βρήκε ένα σημείωμα και μια πεντάρα.

Τα φύλαξε και τα δυο μέχρι την επιστροφή του στην πατρίδα και τα κατέθεσε στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος.

Παρακάτω παραθέτουμε το σημείωμα:

Εν Μπιζανίω 20 Φεβρουαρίου 1913

Αγαπητέ Συνάδελφε
Σε χαιρετώ

Σε, που θα έχης την τύχη να ανοίξης το πέλμα του όπλου αυτού, θα εύρης την πεντάρα αυτή και να πάρης ένα τσιγάρο, να το καπνίσης στην υγεία μου.
Το όπλο αυτό το έφερα επί πέντε έτη.
Το δόξασα και με δόξασε και τώρα αναγκάζομαι, να το εγκαταλείψω, λόγω τραυματισμού μου.
Πέρασα τόσες και τόσες στιγμές και δεν το εγκατέλειψα και εάν η πατρίς σε χρειασθή, να το τιμήσης.

Νικ. Καβαδίας
Κοθρέα- ένωσις Κεφαλληνίας

http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/other-info-el/5628-h-krymmenh-pentara.html