Η Λαμινίνη έχει σχήμα ασύμμετρου σταυρού με τρεις μικρούς και ένα μεγάλο βραχίονα!

Πρωτεΐνη Λαμινίνη: Αποτελεί το κύριο συστατικό των βασικών μεμβρανών, καθώς ενώνεται με ειδικά μόρια κυτταρικής προσκόλλησης, λειτουργώντας ως συνδετικό μόριο μεταξύ των κυτταρικών μεμβρανών και των υπολοίπων συστατικών της βασικής μεμβράνης. Η λαμινίνη συνδέεται με το κολλαγόνο IV των βασικών μεμβρανών μέσω της εντακτίνης.

Η Λαμινίνη είναι ουσιαστικά η «κόλλα» των κυττάρων. «Κρατά» τα κύτταρα στη θέση τους και τους επιτρέπει να λειτουργήσουν σωστά. Αποτελεί σημαντικό συστατικό των βασικών μεμβρανών. Λειτουργεί σαν ένα είδος βιολογικής κόλλας και συγκρατεί τα κύτταρα στον πυρήνα.


Το γονίδιο της Λαμινίνης γ3 (LAGMC3) είναι εκείνο που «έχτισε» τον εγκεφαλικό φλοιό του ανθρώπου χαρίζοντάς του τις χαρακτηριστικές «πτυχώσεις» οι οποίες βοηθούν στη μνήμη και στην πολύπλοκη σκέψη. Είναι μια πρωτεΐνη που είναι απαραίτητη για την υγεία μας!
Η Λαμινίνη έχει σχήμα ασύμμετρου σταυρού με τρεις μικρούς και ένα μεγάλο βραχίονα!

Προς Κολοσσαείς 1, 15-18

Κολ. 1,15 Αυτός, ο Υιός, είναι απαράλλακτη εικών του Θεού του αοράτου, πρωτοτόκος, που δεν εκτίσθη, αλλ’ εγεννήθη προαιωνίως από την αυτήν ουσίαν του Πατρός, Θεού τέλειος, πριν ακόμη δημιουργηθή κανένα απολύτως από όλα τα κτίσματα.

Κολ. 1,16 Διότι δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς και εις την γην, τα ορατά και τα αόρατα· είτε τα αόρατα αυτά είναι οι Θρόνοι είτε είναι αι Κυριότητες είτε είναι αι Εξουσίαι, όλα εν γένει τα τάγματα των αγγέλων δι’ αυτού και εις δόξαν αυτού έχουν κτισθή.

,Κολ. 1,17 Και αυτός άναρχος και προαιώνιος υπάρχει πριν από όλα,και τα πάντα συγκρατούνται εις την ύπαρξινκαι κυβερνώνται από αυτόν.

Κολ. 1,18 Και αυτός είναι η κεφαλή και ο αρχηγός του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας· η αρχή και η ζωοποιός δύναμις της Εκκλησίας, ο πρώτος που ανεστήθη εκ των νεκρών, δια να γίνη αυτός και ως άνθρωπος πρώτος εις όλα.

Xenofon Vakalis
πηγή