Όμορφα μηνύματα

Η λαμινίνη – μία πρωτε’ί’νη απαραίτητη για τον οργανισμό μας, έχει σχήμα σταυρού με τρεις μικρούς και ένα μεγάλο βραχίονα.

Λειτουργεί σαν ένα είδος κόλλας και συγκρατεί τα κύτταρα στη θέση τους και τους επιτρέπει να λειτουργήσουν σωστά. Δεν είναι εκπληκτικό ;
Το υλικό που συγκρατεί το σώμα σου, το δέρμα πάνω σου, έχει το σχήμα του σταυρού !
Ο σταυρός είναι η ζωή μας, είναι ζωγραφισμένος μέσα στα κύτταρα μας από το χέρι Του Θεού !

” Και Αυτός (Ο Χριστός) άναρχος και προαιώνιος υπάρχει πριν από όλα, και τα πάντα συγκρατόνται εις την υπάρξιν και κυβερνώνται από Αυτόν”

(Κολοσσαεις 1,17)