Η Νέα Ταυτότητα θα είναι το ΤΕΛΟΣ μας. Αυτή είναι η Επιστολή του Αγίου Όρους προς την Κυβέρνηση..

Η Νέα Ταυτότητα θα είναι το ΤΕΛΟΣ μας. Αυτή είναι η Επιστολή του Αγίου Όρους προς την Κυβέρνηση..