Η νεκρή και η ζωντανή

Υπάρχουν δύο είδη πίστεως: Η νεκρή και η ζωντανή πίστη. Η νεκρή πίστη χαρακτηρίζει τον άνθρωπο εκείνο που πιστεύει, χωρίς να πράττει, π.χ. δεν εξομολογείται, δεν νηστεύει, με αποτέλεσμα να μην έχει καμιά ωφέλεια η πίστη του, γιατί η σωστή πίστη πηγάζει από την ορθοπραξία. Και ο σατανάς πιστεύει, αλλά δεν κάνει έργα.

 

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας