Η περιγραφή της Ρωμαίικης Βυζαντινής κατοικίας στα ένδοξα χρόνια της Ρωμιοσύνης

Η περιγραφή της Ρωμαίικης Βυζαντινής κατοικίας στα ένδοξα χρόνια της Ρωμιοσύνης