Η προαίρεση του ανθρώπου είναι η αρχή της σωτηρίας

Όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τα δικά του θελήματα και κάνει τα θελήματα του Θεού…

τότε δεν υπάρχει τίποτα στόν κόσμο, που μπορεί να τον εμποδίσει να γίνει κατά χάρη θεός είτε είναι πλούσιος, φτωχός, μοναχός, έγγαμος, άρχοντας, ελεύθερος ή δούλος…

~ Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός