Ορθοδοξία

Η πρόοδος στή πνευματική ζωή διακρίνεται από τήν αυξανόμενη συναίσθηση της μηδαμινότητός μας.

“Η πρόοδος στή πνευματική ζωή διακρίνεται από τήν αυξανόμενη συναίσθηση της μηδαμινότητός μας.
Ενώ όσο αυξάνει ή εκτίμηση τού εαυτού μας σέ κάτι, τόσο βαδίζουμε στήν καταστροφή.
Ο εχθρός θά τό εκμεταλλευθεί αυτό.
Μια ψυχή πού δίνει στόν εαυτό της υπέρμετρη αξία, μοιάζει μέ τόν κόρακα τού Αισώπου, πού ακούγοντας τίς κολακείες τής αλεπούς γιά τήν “ωραία” του φωνή, άνοιξε τό στόμα και του έπεσε το τυρί.”

Άγιος Θεοφάνης ο έγκλειστος

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!