“Η τεχνολογία για τον έναν είναι προς σωτηρία και για τον άλλο προς απώλεια. Ο Θεός να σας δίνει σοφία!» “Πάντα μοι έξεστιν άλλ’ ουκ εγώ έξουσιασθήσομαι υπό τίνος”

«Ο υπολογιστής είναι κι αυτός μια εφεύρεση,
όπως οι υπόλοιπες.

Στη Γραφή λέει:
“Πάντα μοι έξεστιν άλλ’ ουκ εγώ έξουσιασθήσομαι υπό τίνος”.

Αν με τον υπολογιστή ο άνθρωπος
κάνει το έργο του Θεού και προς δόξαν Θεού,
για παράδειγμα, εκδίδει λειτουργικά βιβλία
ή γραμματεία των Αγίων Πατέρων,
τότε ο άνθρωπος σώζεται με αυτό.

Αν χρησιμοποιεί την τεχνολογία για κάθε ασχημία και βίαια παιχνίδια,
τότε είναι φανερό ότι χάνεται.

Η ίδια τεχνολογία για τον έναν,
είναι προς σωτηρία
και για τον άλλο προς απώλεια.

Ο Θεός να σας δίνει σοφία!»

+Μακαριστός Αρχιμ. Ιωάννης Κρεστιάνκιν της Μονής των Σπηλαίων, Πσκώφ