Η ζωή μίας μάνας με 11 παιδιά – Οι χαρές και οι λύπες

Τι όμορφη γυναίκα η πολύτεκνη εχει αυτή την ομορφιά της απλότητάς τη θειική. Όσο φτιαγμένες  και αν είναι οι άλλες, απλά δεν τη φτάνουν!