Ήρθαν οι νέες ταυτότητες

Πιερρακάκης: Θα γυρίσουν γρήγορα οι ταυτότητες. (Θα γίνει γρήγορα η αντικατάσταση)
σχόλιο Γ.Θ : Ήρθαν τα χρόνια και οι καιροί. Ήρθε και η σταύρωσή μας. Καλοδεχούμενη…