Κ.ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ- ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ/ΜΕΛΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ;

Κ.ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ- ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ/ΜΕΛΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ;