Κ.Γρίβας: Έρχεται μεγάλος πόλεμος. Οι δύο παρατάξεις είναι ο άνθρωπος εναντίον των εχθρών του ανθρώπου. Απειλείται η ανθρώπινη υπόσταση. Οδηγείται ταχύτατα σε αποδόμηση

Τρομερή ανάλυση. Εξαίρετος, χειμαρρώδης και αφυπνιστικός λόγος