Κ.Γρίβας: Λόγω Ρωσίας τελειώνει η κυριαρχία Δύσης-Δυτικού λευκού ανθρώπου. Η Ασία συσπειρώνεται

Κ.Γρίβας: Λόγω Ρωσίας τελειώνει η κυριαρχία Δύσης-Δυτικού λευκού ανθρώπου. Η Ασία συσπειρώνεται