Κάντε τή ζωή σας μία Πρόθεση ζωντανή…

-MA TO ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ εἶναι γεμᾶτο πάτερ μου, ὅταν εἶστε μόνος σας;
-Πολὺς κόσμος μαζεύεται. Εἶναι ὅλοι ὅσοι μνημονεύουμε παιδί μου, καὶ ἄλλοι, καὶ ἄλλοι… Ὅλοι οἱ ζωντανοὶ κι ὅλοι οἱ ἀποθαμένοι ποὺ “κοιμοῦνται” τὰ σώματά τους καὶ θὰ τοὺς ξυπνήσει ὅταν πρέπει κι αὐτοὺς ὁ Θεός.

-Καὶ αὐτὴ ἡ χαρά σας ποὺ μᾶς λέτε, ἀπὸ ποῦ ἔρχεται;
-Ὅλοι μαζὶ εἴμαστε. Καὶ κεῖνοι ποὺ θὰ ἔρθουν στὴν ὕπαρξη μέχρι νὰ κλείσει ὁ Χριστὸς τὴν Ἱστορία, ὡς ἡ Ἀγάπη αὐτοπροσώπως, εἶναι ἐδῶ μαζί μας. Ὁ Ἐρχόμενος Χριστὸς φωτίζει τὰ πάντα. Τὰ πάντα. Ἀπὸ τὸ μέλλον καὶ τὸ “ὅλοι μαζὶ” ἔρχεται ἡ χαρά. Ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία ποὺ εἶναι ἡ μέλλουσα βασιλεία, ἤδη παρούσα.

-Στὴν Ἱερὰ Πρόθεση πάντως μνημονεύουμε…
-Παντοῦ νὰ μνημονεύετε διάκο μου. Κάντε τὴ ζωή σας μία Πρόθεση ζωντανή. Νὰ μνημονεύετε πολὺ καὶ πολλούς, γιὰ νὰ ἔχετε ἀδάπανους βοηθοὺς τὰ ψιχουλάκια τους ποὺ βγάζετε, εἰδικὰ στὶς δυσκολίες σας. Εἶναι, καὶ γίνονται συνεχῶς, παιδιά σας ὅλοι αὐτοί… Γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοί σας. Ἀντιλαμβάνονται τὴ μνημόνευση καὶ ἔρχονται καὶ μᾶς κάνουν παρέα…

(παλιὸς διάλογός μου -ἤμουν διάκονος- μὲ κάποιον ἔγγαμο ἱερέα μακαριστό, ποὺ λειτουργοῦσε καθημερινῶς μέχρι τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του, κάπου στὴ βόρεια Πελοπόννησο)
π.Εφραὶμ Τριανταφυλλόπουλος